Armenian Volunteer Corps

Welcome to the Armenian Volunteer Corps (AVC) blog. Here our volunteers and alumni reflect on their experiences living and volunteering in Armenia. For more information about our programs, visit our website www.armenianvolunteer.org, follow us on Facebook https://www.facebook.com/Armenianvolunteer or drop us an email: info@avc.am .

Thursday, September 02, 2010

Live, Life, Love


Ara Koulayan
USA

Իմ Կեանքիս Մէչ միշտ կուզէի վոր իմ Հայրէնիքիս համար լաւութիւն մը ըննէլ եւ վէրջապէս այս երազս իրականածաւ։ Շատ հէտագըրգիր է որ շատ տարփէրութիւն չկա Ամէրիկայի հէտ Երեվանի մէջ, Բայց ես Կյումրիի մէջ իմ կամաւոր պարտականութիւնս վորոշէցի ընել վորովհետէւ կուզէյի աւէլի համը արնէլ բուն Հայրէնիքին։

Իմ ընտանիքս որ վորոշւատձ էր իմ համար կարձես թէ շուտ օրվանէ ձանօդ էն ինձի։ Շատ մեձ հաճույք է լաւ ընտանիքի մէջ ապրիլ եւ կեանք սորվիլ իրար հէտ։ Աստուաձ տայ որ երկար կյանք եւ միշտ կապուաձ մնանք իրար հէտ։ Արմինէն, Արմէնուհի Նիկողոսեան, որ Փյունիք-ի կէնդրոնին տնօրէնն է իմ գործատէղիս Կյումրիում, կարձես թէ Հրէշտակի լուսապսակ մը անընդատ իր հէտ կը պտըտվի:

Հազար մարդու հաւասար է այս կինը: Շատ մոտ ենք արդէն եւ չէմ գիտէր ոնձ պիտի հէրանամ այս հրաշալի կնոչմէ:

Շատ չէ պատահաձաց որ այսպէս ըզկացերէմ մարդու հոքին. Իր մոտ աշխատիլ որպէս կամաւոր շատ պատվէլի է իմ համար։ Կուզէմ ըսէլ որ ես հավատացյալ էմ լաւ քորձելու մէջ եւ շատ աւէլի կարողութիւն կունէնայ մարդ ամէն տեսքով։ Ապրէս այն Հայէրուն վոր արանձ լէզուն խոսելով եկան որպես կամաւոր բարիք քորձէլու։

Շնորհակալ էմ Դէպի Հայք -ին (Birthright Armenia) որ այս արիդը մէզ համար կայ։

Ara's blog post first appeared on networkedblogs.com.

Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home